hjem hvor vi nordfra høre tel!

   Møteliste  |  Nordlands Trompet  |  Neste arrangement  |  Adresseendring  |   Bilder  |   Eiendeler  |  Linker hjem
vår mål
historikk
bli medlem
kontakt
koret
peter dass medaljen
legat


NESTE ARRANGEMENT

tilbake
12.02.2009
Torsdag Årsmøte 2009


 
Vi inviterer til,

" Årsmøte 2009 "


Warning: Undefined array key "adresse" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 171
Til medlemmene


Innkalling til årsmøte år 2009


Nordlændingernes Forening innkaller til sitt 147. årsmøte.

Tid: Torsdag 12 februar 2009 – kl 19.00.
Sted: By-og Bygdelagsforbundet
Bennechesgt. 2 Oslo.

Til behandling på årsmøte foreligger:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
2. Valg av møtedirigent og referent.
3. Årsberetning for år 2008 – (følger vedlagt)
4. Regnskap for år 2008 – inkl. Foreningens Faste Fond – i revidert stand.
5. Budsjett for år 2009.
6. Orientering om korets aktiviteter
7. Orientering om Stipendiefond og Legater.
8. Valg.


Regnskap, budsjett samt valgkomiteens forslag til styrekandidater fremlegges på årsmøtet


Årsmøtet avsluttes med servering av lapskaus m/godt drikke.
Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen, og håper mange kommer.
Så får vi et levende årsmøte, en levende forening og vi får nye venner.


Beste hilsen
Styret


Vi minner også om årets store fest, og vedlegger innbydelse til
Torskaften lørdag 7. mars 2009
i Odd Fellow selskapslokaler, med utdeling av Petter Dass-medaljen,
servering av torsk, lever og rogn, smektende dansemusikk og enda litt til.
Hjertelig velkommenBevertning: Lapskaus. Godt drikke fås kjøpt
Pris:
Påmelding:


Warning: Undefined variable $link in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 191

Nordlændingernes
Forening
Postboks 2645
St. Hanshaugen
0131 OSLO
Tlf: 66 91 94 92
Mob: 906 17 235

Sist oppdatert: 11.09.21