hjem hvor vi nordfra høre tel!

   Møteliste  |  Nordlands Trompet  |  Neste arrangement  |  Adresseendring  |   Bilder  |   Eiendeler  |  Linker hjem
vår mål
historikk
bli medlem
kontakt
koret
peter dass medaljen
legat


NESTE ARRANGEMENT

tilbake
09.02.2017
Torsdag Årsmøte 2017


 
Vi inviterer til,

" Årsmøte 2017 "


Warning: Undefined array key "adresse" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 171


Til medlemmene
Innkalling til årsmøte år 2017

Nordlændingernes Forening innkaller til sitt 155. årsmøte.

Tid: Torsdag 9. februar 2017 – kl 18.30.
Sted: By-og Bygdelagsforbundet
Bennechesgt. 4 Oslo.

Til behandling på årsmøte foreligger:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
2. Valg av møtedirigent og referent, valg av 2 stk til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for år 2016 – (følger vedlagt)
4. Regnskap for år 2016 – inkl. Foreningens Faste Fond – i revidert stand.
5. Budsjett for år 2017.
6. Orientering om korets aktiviteter
7. Orientering om Stipendiefond og Legater.
8. Innkomne forslag: (Saker må være styret i hende innen 02.02.2017)
9. Valg.


Regnskap, budsjett samt valgkomiteens forslag til styrekandidater fremlegges på årsmøtet

Årsmøtet avsluttes med servering av kaffe og kringle.
Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen, og håper mange kommer.
Så får vi et levende årsmøte, en levende forening og vi får nye venner.

Beste hilsen
Styret

Vi minner også om årets store fest, og vedlegger innbydelse til
Torskaften lørdag 4. mars 2017
i Moss, med utdeling av Petter Dass-medaljen,
servering av torsk, lever og rogn, smektende dansemusikk og enda litt til.
Hjertelig velkommen


Bevertning: Kaffe og kringle
Pris:
Påmelding:


Warning: Undefined variable $link in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 191

Nordlændingernes
Forening
Postboks 2645
St. Hanshaugen
0131 OSLO
Tlf: 66 91 94 92
Mob: 906 17 235

Sist oppdatert: 11.09.21