hjem hvor vi nordfra høre tel!

   Møteliste  |  Nordlands Trompet  |  Neste arrangement  |  Adresseendring  |   Bilder  |   Eiendeler  |  Linker hjem
vår mål
historikk
bli medlem
kontakt
koret
peter dass medaljen
legat


NESTE ARRANGEMENT

tilbake
08.02.2018
Torsdag Årsmøte 2018


 
Vi inviterer til,

" Årsmøte 2018 "


Warning: Undefined array key "adresse" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 171


1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møtedirigent og referent, valg av 2 stk til å undertegne protokollen.
3. Årsberetning for 2017
4. Regnskap for 2017 - inkl Foreningens Faste Fond.
5. Budsjett for 2018
6. Orientering om korets aktiviteter.
7. Orientering om Stipendiefondet
8. Innkomne forslag. (Må være styret i hende innen 01.02.2018.
Vennlig hilsen
Styret

Bevertning: Kaffe og kringle
Pris:
Påmelding:


Warning: Undefined variable $link in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 191

Nordlændingernes
Forening
Postboks 2645
St. Hanshaugen
0131 OSLO
Tlf: 66 91 94 92
Mob: 906 17 235

Sist oppdatert: 11.09.21