hjem hvor vi nordfra høre tel!

   Møteliste  |  Nordlands Trompet  |  Neste arrangement  |  Adresseendring  |   Bilder  |   Eiendeler  |  Linker hjem
vår mål
historikk
bli medlem
kontakt
koret
peter dass medaljen
legat


LINKER

tilbake
"Hælsikes kvinnfolk" www.haelsikeskvinnfolk.no
By og Bygdelagsforbundet www.bblag.no
David Butts malerier www.davidbuttsmalerier.com
Facebook www.facebook.com/pages/Nordlaendingernes-Forening/126042341947
Fredrikke Tønder-Olsen www.wikipedia.org
Hamsun dagene i Hamarøy www.knuthamsun.no
Helgeland Arbeiderblad www.helgeland-arbeiderblad.no
Helgeland Blad www.hblad.no
Helgeland Historielag www.helgeland-historielag.no
Kjerringråd www.kjerringrad.com
Kunnnskapsparken Nord www.kph.no
Look North Trainee www.look-north.no
Nord-Norsk Student og Elevhjem www.nordnorsken.no
Nordlandsportalen www.nordlandsportalen.no
Nordlysfestivalen www.nordlysfestivalen.no
Nordlændingernes Forening www.facebook.com
Nordlændingernes Forenings Kor i Oslo www.nfkor.no
Nordnorsk forfatterlag www.nordnorskforfatterlag.no
Nordnorsk Magasin www.nordnorskmagasin.no
Norsk Maritimt Museum www.marmuseum.no
Opera i Tiden www.operaitiden.no
Petter Dass-museet på Alstahaug åpnet 20.oktober 2007 www.petterdass.no
Tromsø Internasjonale filmfestival www.tiff.no
Varangerfestivalen i Vadsø www.varangerfestivalen.no

Nordlændingernes
Forening
Postboks 2645
St. Hanshaugen
0131 OSLO
Tlf: 66 91 94 92
Mob: 906 17 235

Sist oppdatert: 11.09.21